Το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί το γνωστικό αντικείμενο της κτηνιατρικής επιστήμης και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο αυτό. Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και της προστασίας των ζώων, της αύξησης και της βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και της τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της.

Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και ανάδειξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κτηνιατρική επιστήμη.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Τμήμα Κτηνιατρικής έχει θέσει τους εξής στόχους.

– Υψηλής ποιότητας διδασκαλία, που να καθιστά επαγγελματικά ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Διεθνή αναγνώριση της πραγματοποιούμενης έρευνας, που να οδηγεί σε ανάπτυξη κλινικών εφαρμογών και σε παρουσίαση καινοτόμου παραγωγής.

– Υποστήριξη των φοιτητών και του προσωπικού για την επίτευξη των προσωπικών στόχων στη σταδιοδρομία τους.

– Ισχυρή παρουσία στον εθνικό και διεθνή κτηνιατρικό χώρο.

 

elGreek