Έντυπα

Γενικά Έντυπα

Έντυπα Κατατακτήριων Εξετάσεων

Έντυπα Προπτυχιακών Σπουδών

Έντυπα Κλινικής/Εργαστηριακής Μετεκπαίδευσης (ΚΕΜ)

Έντυπα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Έντυπα Διδακτορικών Σπουδών

Έντυπα Ορκωμοσίας

Έντυπα Διαγραφής/Διακοπής

Έντυπα Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

 

Αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών υποβάλλονται (α) μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ή (β) με αυτοπρόσωπη κατάθεση του αιτήματος σε ΚΕΠ. Τα πιστοποιητικά παραλαμβάνονται (α) από τη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος καθημερινά 13.00 – 15.00, τις εργάσιμες ημέρες στη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων ή (β) από ΚΕΠ.

Σύνδεση στο δίκτυο VPN του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Παν. Θεσσαλίας (π.χ. ηλεκτρονική γραμματεία, βιβλιογραφικές πηγές, δηλώσεις συγγραμμάτων κτλ.) από σημεία εκτός του δικτύου του πανεπιστημίου, πρέπει να γίνει σύνδεση μέσω του δικτύου VPN του Παν. Θεσσαλίας.

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Ηλεκτρονική γραμματεία
Προσωπικό Γραμματείας

Προϊσταμένη

Μπουντόλου Μαρίνα
e-mail: marinab@vet.uth.gr

Προσωπικό

Βασιλάκη Ελένη
email: elevasilaki@uth.gr

Βούλγαρη Ευαγγελία
e-mail: evoulgari@vet.uth.gr

Διαμαντή Βάνα
e-mail: vdiamanti@uth.gr

elGreek