Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

 

Αντικείµενο: Η έρευνα των µηχανισµών δράσης των φαρµάκων, των αλληλεπιδράσεών τους και της δράσης τους στα ζώα, καθώς και των επιπτώσεων των τοξικών ουσιών και των φυτών κτηνιατρικού ενδιαφέροντος στα ζώα.

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στο αντίστοιχο όνομα ή φωτογραφία.

Διευθυντής

Ιωάννης Παππάς

Ιωάννης Παππάς

Αναπληρωτής Καθηγητής