Επικοινωνία


 


Ταχυδρομική διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Κτηνιατρικής
    Τρικάλων 224
    Τ.Θ. 199
    Καρδίτσα, ΤΚ 43100


Τηλέφωνα:     +30 24410 66000, 66004, 66040
            Fax:    +30 24410 66041
       E-mail:     g-vet@vet.uth.gr

Ώρες εξυπηρέτησης θυρίδας : Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 - 13:00