Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-18


Τμήμα, όραμα-στόχοιΤο Τμήμα

    Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1994. Ήδη από το Τμήμα έχουν αποφοιτήσει 385 Κτηνίατροι και έχουν απονεμηθεί 36 Διδακτορικά Διπλώματα. Επίσης, από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος απέκτησαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 103 απόφοιτοι.

    Το Μάιο 2011 το Τμήμα πέρασε επιτυχώς από την Εξωτερική Αξιολόγηση της ΑΔΙΠ, και έκτοτε η στρατηγική του βασίζεται στη σχετική έκθεση.


ΟΡΑΜΑ -ΣΤΟΧΟΙ

    Το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί την κτηνιατρική επιστήμη και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

    Στόχοι και αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την κτηνιατρική επιστήμη και θα εξυψώνουν και θα αναδεικνύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και προστασίας των ζώων όπως την υγεία των παραγωγικών ζώων (βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών, ψαριών, μελισσών κλπ) καθώς και την υγεία των ζώων συντροφιάς (σκύλου, γάτας, αλόγου, εξωτικών ειδών κλπ),της αύξησης και βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους  (ασθένειες οι οποίες μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο) και γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της. 

    Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και ανάδειξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κτηνιατρική.