ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 Α) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΛΕΚΤΟΡΕΣ

 

Οι Καθηγητές (Καθηγητές 1ης Βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές και  Επίκουροι Καθηγητές) και οι Λέκτορες του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνοι για τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
της υπηρεσιακής κατάστασης όλων των καθηγητών του Τμήματος Κτηνιατρικής μπορείτε να βρείτε εδώ:
  Μέλη ΔΕΠ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ :


  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

1. Πούρλης  Άρης, Επίκουρος Καθηγητής - Διευθυντής

Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής

1.    Λεοντίδης Λεωνίδας, Καθηγητής - Διευθυντής

2.    Κωστούλας Πολυχρόνης, Επίκουρος Καθηγητής

Βιοχημείας

1. Κοντοπίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Διευθυντής

Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων

1.    Μανωλάκου Αικατερίνη, Επίκουρος - (Χρέη Διευθυντή εκτελεί ο Πρόεδρος του Τμήματος)

Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας

1.    Αθανασοπούλου Φωτεινή, Καθηγήτρια - Διευθύντρια

2.    Πανταζής Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

1.    Ρόδη Μπουριέλ Αγγελική, Καθηγήτρια - Διευθύντρια

2.    Μπιλλίνης Χαράλαμπος, Καθηγητής

3.    Λευκαδίτης Μενέλαος, Λέκτορας

Παθολογικής Ανατομικής

1. Τόντης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Διευθυντής

Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

1.    Γκόβαρης Αλέξανδρος, Καθηγητής - Διευθυντής

2.    Πεξαρά Ανδρεάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

3.    Σολωμάκος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

1. Παππάς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Διευθυντής

Φυσιολογίας

1.    Θεοδοσιάδου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

2.    Βαλάση Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

(Χρέη Διευθυντή εκτελεί ο Πρόεδρος του Τμήματος)

Κλινική Μαιευτικής & Αναπαραγωγής

1.    Φθενάκης Γεώργιος, Καθηγητής - Διευθυντής

2.    Αμοιρίδης Γεώργιος, Καθηγητής

3.    Γκουλέτσου Παγώνα, Επίκουρος Καθηγήτρια

4.
    Μαυρογιάννη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παθολογική Κλινική

1.    Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής - Διευθυντής

2.    Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.    Αθανασίου Λαμπρινή, Επίκουρη Καθηγήτρια

4.    Παπατσίρος Βασίλειος,
Επίκουρος Καθηγητής

5.    Ξενούλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής (Εκλεγμένος)

Κλινική Παθολογίας Πτηνών

1.    Κουτουλής Κωνσταντίνος, Λέκτορας

(Χρέη Διευθυντή εκτελεί ο Πρόεδρος του Τμήματος)

Χειρουργική Κλινική

1.    Γαλάτος Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Διευθυντής

2.    Τσιώλη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια

3.    Σιδέρη Αικατερίνη, Λέκτορας


 

 Β) Ε.ΔΙ.Π.

 

  1. Τζιβάρα Αθανασία, μέλος ΕΕΔΙΠ,

Κτηνίατρος ΑΠΘ, Διδάκτορας ΠΘ

 

Παθολογική Κλινική

τηλ. 24410 66050, e-mail: atzivara@vet.uth.gr