ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ


1.    Θανάσης Γκορίλας,
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
τηλ.: 24410 66082, Email: agorilas@vet.uth.gr

2.    Ευαγγελία Βούλγαρη  
Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας
τηλ.: 24410 66016, Email: evoulgari@vet.uth.gr