ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Μέλη Εργαστηριακού Τεχνικού (ΕΤΕΠ) και Διδακτικού (ΕΕΔΙΠ) Προσωπικού Τμήματος:


ΕΤΕΠ
 
1. Πατσιαούρα Δήμητρα, ΔΕ
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
τηλ.: 24410 66014 , e-mail: dimpats@med.uth.gr


2. Χατζής Θεόδωρος, ΠΕ Κτηνιάτρων
Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
τηλ.: 24410 66083 , e-mail: tchatzis@vet.uth.gr

 


ΕΕΔΙΠ

1. Τζιβάρα Αθανασία, Κτηνίατρος,  Δρ Κτηνιατρικής,   
Παθολογική Κλινική  
τηλ.: 24410 66050 ,    Email: atzivara@vet.uth.gr


2. Γιαννακόπουλος Αλέξιος, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος,  Δρ Περιβαλλοντολογίας,         
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
τηλ.: 24410 66030 ,    Email: algiannak@vet.uth.gr


3. Σοφία Μαρίνα, Κτηνίατρος,  Δρ Κτηνιατρικής,     
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
τηλ.: 24410 66030 ,    Email: msofia@vet.uth.gr