ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ


   Η ανάγκη εξειδίκευσης κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος και η ραγδαία αύξηση της διαθέσιμης γνώσης στο πεδίο της κτηνιατρικής επιστήμης έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για μεταπτυχιακή εκπαίδευση.


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης


Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ειδικότητα Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών - περισσότερες λεπτομέρειες στο www.ecsrhm.eu.