Ηλεκτρονικές ΥπηρεσίεςΣτην κεντρική σελίδα του Τμήματος υπάρχουν τρία εικονίδια για την εισαγωγή σας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν:
την ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων Εύδοξος,
την Ηλεκτρονική Γραμματεία και
την ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας.


Αν βρίσκεστε εκτός δικτύου Π.Θ. (π.χ. οικιακή σύνδεση), για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, θα πρέπει να χρησιμοποιήστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο).

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης http://it.uth.gr