ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      Μπουντόλου Μαρίνα
      τηλ: 24410 66040
      e-mail: marinab@vet.uth.gr

      Βούλγαρη Ευαγγελία
      τηλ: 24410 66021
      e-mail: evoulgari@vet.uth.gr

      Χριστοδούλου Κωνσταντία
      τηλ: 24410 66000
      e-mail: kchristod@vet.uth.gr

      Διαμαντή Βάνα
      τηλ: 24410 66004
      e-mail: vdiamanti@vet.uth.gr