Για ανανέωση εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων
http://euniversity.uth.gr/unistudent


Για δηλώσεις συγγραμμάτων 
https://service.eudoxus.gr/student


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας
https://academicid.minedu.gov.gr


Πρόγραμμα ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+
http://erasmus.uth.gr/index.php/el/


Στις παραπάνω ιστοσελίδες χρησιμοποιείτε
τους κωδικούς χρήστη των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του Π.Θ.