Έργα – ΕΣΠΑ & ΕΕ

 

Περιγραφή Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Επιστημονικός Υπέυθυνος Φορέας Χρημ. Προέλευση
Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων 23/7/2014 30/9/2015 Αθανασοπούλου Φωτεινή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά  (Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής) 1/3/2013 31/10/2015 Λεοντίδης Λεωνίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
FISHANTIMICROBIALS: Χρήση Αντιμικροβιακών Ουσιών για την Πρόληψη και Θεραπεία των Κοινών Ασθενειών των Εκτρεφόμενων Ιχθύων και Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειά τους 1/3/2013 31/10/2015 Αθανασοπούλου Φωτεινή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά  (Παθολογική Κλινική, Τμήματος Κτηνιατρικής) 1/3/2013 31/10/2015 Παπατσίρος Βασίλειος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
Εφαρμογή ”ωμικών” τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχωρίων φυλών γιδιών και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικής βιοδραστικότητας στο γάλα αυτών 27/1/2012 31/10/2015 Φθενάκης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Γ.Γ.Ε.Τ ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά(Εργαστήριο Βιοχημείας) 1/3/2013 31/10/2015 Κοντοπίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
Πρακτική Άσκηση Τμήματος Κτηνιατρικής 1/1/2009 31/10/2015 Παππάς Ιωάννης ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 ΕΣΠΑ (2007 -2013)
CampyRisk: Το Campylobacter spp. στην Τροφική Αλυσίδα των Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής: Εκτίμηση και Διαχείριση των Κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία 15/10/2013 15/11/2015 Κουτουλής Κωνσταντίνος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ”Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus :  σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία” 1/5/2012 30/11/2015 Αθανασοπούλου Φωτεινή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΡΟΤΑΪΩΝ, BARTONELLA HENSELAE ΚΑΙ LEISHMANIA ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 1/2/2012 30/11/2015 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡ/ΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
3SR-Sunstainable Solutions for Small Ruminants  –  FP-7-KBBE – 2009 -3
245140-3SR   – Overheads
1/5/2010 31/12/2016 Φθενάκης Γεώργιος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση
Animal Welfare in an Enlarged Europe – OVERHEADS
FP7-KBBE-2010-4
1/3/2011 31/12/2016 Φθενάκης Γεώργιος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση
Συντήρηση γραβιέρας Αγράφων σε συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (Κουπόνι 82238338-01-000241) 8/4/2013 1/1/2019 Γκόβαρης Αλέξανδρος ΑΦΟΙ Δ.ΚΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – ΓΓΕΤ ΕΣΠΑ (2007 -2013)
Harmonisation of transmissible disease interpretation in EU (HOTLINE) 22/11/2017 30/4/2019 Κωστούλας Πολυχρόνης European Food Safety Authority Ευρωπαϊκή Ένωση
Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation 1/11/2019 31/7/2020 Κωστούλας Πολυχρόνης COST ASSOCIATION – HORIZON 2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Έγκαιρη ανίχνευση χωλοτήτων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (NOLAME) 15/5/2020 31/12/2020 Κωστούλας Πολυχρόνης ΕΥΔ – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ (2014-2020)
Τεχνολογίες ακριβείας για την έγκαιρη ανίχνευση νοσολογικών οντοτήτων στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (DIGICOW) 15/5/2020 31/12/2020 Κωστούλας Πολυχρόνης ΕΥΔ – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ (2014-2020)
Θερμογραφική διερεύνηση χωλοτήτων νεαρών χοιρομητέρων και κάπρων  αντικατάστασης 15/7/2020 31/12/2020 Λεοντίδης Λεωνίδας Αυτοχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκή Ένωση
Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation Grant Period II 1/5/2020 30/4/2021 Κωστούλας Πολυχρόνης COST ASSOCIATION – HORIZON 2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη διερεύνηση και χαρακτηρισμό Εντεροβακτηριοειδών που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες και καρβαπενεμάσες σε ανθρώπους και ζώα. 29/5/2018 28/5/2021 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ (2014-2020)
Βελτίωση της γονιμότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μέσω εντοπισμού και αξιοποίησης ατόμων με γενετικά καθοριζόμενη θερμοαντοχή (THE SUMMER COW)_ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 4/6/2018 3/6/2021 Αμοιρίδης Γεώργιος ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ (2014-2020)
Βελτίωση της γονιμότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μέσω εντοπισμού και αξιοποίησης ατόμων με γενετικά καθοριζόμενη θερμοαντοχή.(THE SUMMER COW)_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 4/6/2018 3/6/2021 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ (2014-2020)
Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφικήδιαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού (FITSOW). 18/7/2018 17/7/2021 Λεοντίδης Λεωνίδας ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ΕΣΠΑ (2014-2020)
Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας. (Amnoselect) 31/7/2018 30/7/2021 Αμοιρίδης Γεώργιος ΕΠΑνΕΚ (ΓΓΕΤ) ΕΣΠΑ (2014-2020)
Διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη ζωική παραγωγή με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (GreenFeeds) 17/10/2018 16/10/2021 Αμοιρίδης Γεώργιος ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ (2014-2020)
Μεταγενωμική και μεταβολομική ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της χρήσης αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου και του δέρματος αναπτυσσόμενων γατών και μελέτη της επίδρασης των επιπτώσεων αυτών στην υγεία των γατών. 30/1/2020 29/11/2021 Ξενούλης Παναγιώτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ (2014-2020)
ΝΕΑΤ_Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond 1/10/2012 31/12/2021 Λεοντίδης Λεωνίδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα  Κτηνιατρικής 1/4/2016 31/12/2022 Παππάς Ιωάννης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ (2014-2020)
Αποτελεσματικότητα φυτικών και θαλάσσιων ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των παρασιτώσεων από Microcotyle spp, Myxosporea και τηςμυξοβακτηριδίασης στην εκτρεφόμενη τσιπούρα (Sparus aurata L.) (AltMedSea-bream) 28/2/2020 27/2/2023 Αθανασοπούλου Φωτεινή ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ (2014-2020)
LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe 1/10/2019 30/9/2024 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση