Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης, η οποία θεσμοθετήθηκε τo 2000 από την Παγκόσμια Οργάνωση Κτηνιατρικής (World Veterinary Association – WVA).

Η κτηνιατρική επιστήμη είναι μια ανθρωποκεντρική επιστήμη, που υπηρετεί τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Αυτή η ετήσια εκδήλωση αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των κτηνιάτρων και της προσφοράς της κτηνιατρικής επιστήμης σε όλο τον κόσμο.

Ο κτηνίατρος υπηρετεί τον άνθρωπο σε διάφορα πεδία της καθημερινής ζωής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη α) για την προστασία της υγείας και της ευζωίας των ζώων συντροφιάς και των εξωτικών ζώων, β) την προστασία της υγείας και της ευζωίας των παραγωγικών ζώων καθώς γ) την επίβλεψη της ασφάλειας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η παρούσα πανδημία αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της σημασίας της κτηνιατρικής επιστήμης για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι γνωστή η πιθανή εμπλοκή των ζώων (ιδίως των άγριων) στην εμφάνιση και επιδημιολογία του COVID-19. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, το 60% των μολύνσεων στον άνθρωπο προέρχεται από τα ζώα. Ο αριθμός αυξάνεται στο 75% αν περιληφθούν «νέες» ασθένειες, όπως ή νόσος του Έμπολα (EVD), το AIDS, η γρίπη των πτηνών, το σύνδρομο SARS, ο πυρετός Zika κ.α. Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας/FAO, Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών/OIE κ.α.) υιοθετούν πλέον μια ολιστική προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας και καλούν για ένα παγκόσμιο σύστημα «μίας υγείας» (One Health) που συνδυάζει τις επιστήμες της ιατρικής, της κτηνιατρικής και των περιβαλλοντικών επιστημών. Οι σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κτηνιατρική Επιστήμη είναι πολλές και σημαντικές, αγγίζοντας κάθε πτυχή της ανθρώπινης υπόστασης και δραστηριότητας.

Ευχόμαστε σε Όλους τους Κτηνιάτρους αλλά και τους Μελλοντικούς Συνάδελφους Φοιτητές μας, Υγεία και κάθε Επιτυχία.

Για το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

V. Papatsiros