ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων στη δράση “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας”

Προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων στη δράση “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας” Ανακοίνωση...