Εβδομάδα Γνωριμίας, 2010

Εβδομάδα Γνωριμίας, 2010

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν την Εβδομάδα Γνωριμίας κατά την...