Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σεμινάριο από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών». Επιστημονικά υπεύθυνη του σεμιναρίου ήταν η Καθηγήτρια κ. Αθανασοπούλου Φωτεινή, Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής και Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Το Σεμινάριο διεξήχθη στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος στην Καρδίτσα από τις 16:00 μέχρι τις 21:00, με συμμετοχή επιστημόνων όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, καθώς και την προσέλευση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων από την Καρδίτσα και άλλες πόλεις.

Αναλυτικά, το θέμα του σεμιναρίου, που είχε τον τίτλο “GIS – Fish”, ήταν τα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» και πώς η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών.

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν:
Ο κ. Ιωάννης Καπαγερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «GIS & Περιβάλλον», και
Ο κ. Lindsay Ross, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Stirling με θέμα «GIS & Υδατοκαλλιέργειες» (η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά, ενώ υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα).

Παρεμβάσεις έκαναν:
ο κ. Ιωάννης Πάσχος, Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «GIS- Υδατοκαλλιέργειες, αλιεία και περιβάλλον», και
η κ. Φωτεινή Αθανασοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής, ως συντονίστρια του σεμιναρίου.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι διοργανωτές δήλωσαν απολύτως ικανοποιημένοι από αυτή την πρώτη προσπάθεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που λειτουργεί τα τρία τελευταία χρόνια στην Καρδίτσα να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου για ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα.
Μάλιστα, η συμμετοχή αξιόλογων επιστημόνων και η προσέλευση του κόσμου παρά τις δυσκολίες μετακίνησης λόγω των κινητοποιήσεων των ημερών, έθεσαν τις απαραίτητες βάσεις για να αποφασιστεί η συνέχιση τέτοιων προσπαθειών. Απώτερος στόχος παραμένει η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο χώρο της Ιχθυοκαλλιέργειας.

 

Click on any of the following photos to browse the event photo album.