Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν την Εβδομάδα Γνωριμίας κατά την εβδομάδα Δευτέρα 19-4-2010 μέχρι Παρασκευή 23-4-2010. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής του Ιδρύματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές Λυκείου της Θεσσαλίας να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο και να εξοικειωθούν με τα Τμήματά του, ώστε να προβούν στην ιδανικότερη κατά το δυνατό εναλλακτική επιλογής σπουδών και επαγγέλματος.

Ξεκινώντας από την πόλη του Βόλου οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου συναντήθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη με μαθητές σχολείων της πόλης, την Τετάρτη επισκέφθηκαν τη Λάρισα, ενώ την Πέμπτη τα Τρίκαλα. Την Παρασκευή 23-4-2010 η πόλη της Καρδίτσας και το Τμήμα Κτηνιατρικής φιλοξένησαν τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκη και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος, και από κοινού υποδέχτηκαν τους μαθητές της Α΄ τάξης του 2th Λυκείου  Καρδίτσας. 

Κατά την εκδήλωση έγινε παρουσίαση του Πανεπιστημίου και όλων των Τμημάτων του, και αναλύθηκαν τα αντικείμενα και οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν οι σπουδές στα Τμήματα αυτά. Ιδιαίτερη αναφορά δόθηκε στο Τμήμα Κτηνιατρικής, ενώ εκπρόσωποι και άλλων Τμημάτων ήταν παρόντες για να απαντήσουν σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα των μαθητών. 

Η συζήτηση που ακολούθησε ανάμεσα σε μαθητές και τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου ανέδειξε τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας αυτής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έληξε με την υπόσχεση οι δρόμοι τους να συναντηθούν σε κάποιο από τα Τμήματα στο μέλλον. 

 

Click on any of the following photos to browse the event photo album.