Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςκατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςκατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςκατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςκατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης, η οποία θεσμοθετήθηκε τo 2000 από την Παγκόσμια Οργάνωση Κτηνιατρικής (World Veterinary Association – WVA). Η κτηνιατρική επιστήμη είναι μια ανθρωποκεντρική επιστήμη, που υπηρετεί τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτή η...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 23-04-2021 (ώρα 22:00) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών Υπόδειγμα Βεβαίωσης...
en_USEnglish