Κορυφαίο Τμήμα Κτηνιατρικής στην Ελλάδα για το 2021 κατά τον οργανισμό Shanghai Ranking

Κορυφαίο Τμήμα Κτηνιατρικής στην Ελλάδα για το 2021 κατά τον οργανισμό Shanghai Ranking

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κατάταξης κατά γνωστικό πεδίο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως στον κατάλογο Academic Ranking of World Universities (‘Shanghai Ranking’). Τα στοιχεία απηχούν στα ημερολογιακά έτη 2015-2019. Στον εν λόγω κατάλογο, το Τμήμα...
Κορυφαίο Τμήμα Κτηνιατρικής στην Ελλάδα για το 2021 κατά τον οργανισμό Shanghai Ranking

Επανάληψη στο ορθό – Προφορικές εξετάσεις “Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική II”

Χειρουργική Κλινική – Ανακοινώσεις για προφορικές εξετάσεις “Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική II”...