Πρόγραμμα εναλλαγής ομάδων άσκησης φοιτητών

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Ανακοίνωση για προσεχή έναρξη εγγραφών των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Ανακοίνωση για προσεχή έναρξη εγγραφών των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ανακοίνωση Αφίσα...
Πρόγραμμα εναλλαγής ομάδων άσκησης φοιτητών

Χειρουργική Κλινική – Ανακοινώσεις για δήλωση συμμετοχής σε προφορικές εξετάσεις

Χειρουργική Κλινική – Ανακοινώσεις για δήλωση συμμετοχής σε προφορικές εξετάσεις Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Πρακτική άσκηση Ι & ΙΙ Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Χειρ IV...