Ανακοίνωση για Ορκωμοσία

Πρόσκληση για ΚΕΜ

Τα εργαστήρια Ζωοτεχνίας/Διατροφής, Φαρμακολογία/Τοξικολογίας,  Βιοχημείας και του Τμήματος Κτηνιατρικής δέχονται αιτήσεις υποψηφίων για εκπόνηση Κλινικής-Εργαστηριακής Μετεκπαίδευσης (ΚΕΜ). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πτυχιούχοι (Κτηνιατρικής, Γεωπονίας ,...