Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, καθηγητής κ. Ευαγγ. Κουφουδάκης: Η Καρδίτσα διαθέτει άριστες υποδομές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, καθηγητής κ. Ευαγγ. Κουφουδάκης: Η Καρδίτσα διαθέτει άριστες υποδομές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Εντυπωσιασμένος από τις άριστες υποδομές που διαθέτει τόσο το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσο και τα τέσσερα τμήματα ΤΕΙ της Καρδίτσας, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ καθηγητής κ. Ευάγγελος Κουφουδάκης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην πόλη μας προκειμένου...