Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 256}30-8-2021), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ. 16}24-8-2021), προκηρύσσει την υλοποίηση Προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν επτά ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν κατά τη τελευταία τριετία στο Ίδρυμα με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος, που διορίσθηκαν για πρώτη φορά στις βαθμίδες του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ανέλαβαν καθήκοντα στο Π.Θ. κατά το διάστημα 01/01/2019 – 31/05/2021.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν επτά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού € 140.000 (€ 20.000/πρόγραμμα) , τα οποία θα έχουν διετή διάρκεια και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/11/2023.

 

Ανακοίνωση