Χειρουργική Κλινική – Ανακοινώσεις για δήλωση συμμετοχής σε προφορικές εξετάσεις

Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Πρακτική άσκηση Ι & ΙΙ

Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Χειρ IV