Εργαστήριο Φυσιολογίας

 

Αντικείµενο: Η µελέτη στα ζώα, µε έµφαση στα κατοικίδια, των ζωτικών διεργασιών και ρυθµίσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισµού, και της ανταλλαγής ουσιών, ενέργειας και πληροφοριών τόσο στον ίδιο τον οργανισµό, όσο και µεταξύ αυτού και του περιβάλλοντος.

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στο αντίστοιχο όνομα ή φωτογραφία.

Διευθύντρια Εργαστηρίου

Αικατερίνη Θεοδοσιάδου

Αικατερίνη Θεοδοσιάδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Προσωπικό

Ειρήνη Βαλάση

Ειρήνη Βαλάση

Επίκουρη Καθηγήτρια