Δράση αιμοδοσίας, 2022

Δράση αιμοδοσίας, 2022

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, πραγματοποιήσαμε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το νοσοκομείο...