Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό (Συμβασιούχοι)

 

Νο  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ E-MAIL ΜΑΘΗΜΑ
1 Λιάκου Ζωή ΠΔ 407/80 zoiliakou@yahoo.gr Παθολογική ανατομική των ζώων
2 Σκαμπαρδώνης Βασίλειος ΠΔ 407/80 skampardonis_vasilis@yahoo.gr Επιδημιολογία
3 Χουζούρης Θωμάς Μάρκος ΠΔ 407/80 tmchouzouris@gmail.com Ενδοκρινολογία παραγωγικών ζώων – Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή παραγωγικών ζώων
4 Γεωργίου Στέφανος Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας stegeorgiou@vet.uth.gr, stefgeorgiou@hotmail.com Εισαγωγή στην εντατική θεραπεία
5 Γεωργίου Σοφία ΠΔ 407/80 sofiageorgiou@uth.gr Κυτταρική & Μοριακή Βιολογία
6 Κολύγας Μάρκος Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας kolygasmarkos@gmail.com,
m.kolygas@philosofish.eu
Εκτροφή/Παθολογία σημαντικότερων υδρόβιων οργανισμών (πλην ιχθύων)
7 Τουλούδη Αντωνία Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας atoul@vet.uth.gr, atouloudi@gmail.com Ζωοανθρωπονόσοι μέσω προσέγγισης ενιαίας υγείας
8 Χατζής Εμμανουήλ Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας mchatzis@vet.uth.gr Κλινική εργαστηριακή διαγνωστική
9 Αγγελίδου Ελισάβετ Νικολέτα Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) vetangelidou@gmail.com Παθολογία παραγωγικών ζώων
10 Βλάχου Μικέλα Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) vlachoumik@hotmail.com Υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης
11 Καντερέ Μαρία Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) markantere@gmail.com Γενική Παθολογία
12 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) pgkostas@yahoo.gr Μικροβιολογία και λοιμώδη νοσήματα
13 Πουλικάκος Κλεομένης Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) kleopoulik@outlook.com.gr Ανατομική των ζώων
14 Τζαβάρας Ιωάννης Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) tzavvet@yahoo.gr Μικροβιολογία και λοιμώδη νοσήματα
15 Χαϊντούτης Σεραφείμ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) schainto@vet.auth.gr Μικροβιολογία και λοιμώδη νοσήματα