Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό (Συμβασιούχοι)

Νο  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ E-MAIL ΜΑΘΗΜΑ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) apokos2@gmail.com Πρακτική άσκηση στην παθολογία ζώων συντροφιάς Ι, Κλινική εργαστηριακή διαγνωστική, Παθολογία παραγωγικών ζώων Ι
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας stegeorgiou@uth.gr, stefgeorgiou@hotmail.com Εισαγωγή στην εντατική θεραπεία
3 ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) jennygour@hotmail.co.uk Ζωολογία, Εκτροφή/Παθολογία σημαντικότερων υδρόβιων οργανισμών (πλην ιχθύων)
4 ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) markantere@gmail.com Γενική Μικροβιολογία, Λοιμώδη νοσήματα και σχετική νομοθεσία I,Ζωοανθρωπονόσοι μέσω προσέγγισης ενιαίας υγείας
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας anisivet@yahoo.gr ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΩΝ
6 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΔ 407/80 el_katsogiannou@yahoo.gr Πρακτική άσκηση στην παθολογία παραγωγικών ζώων Ι
7 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) stathiskl@yahoo.com Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Ι και σχετική νομοθεσία,Πρακτική Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων Ι
8 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΣΣΙΟΠΗ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) kassikokkinaki@yahoo.gr Πρακτική άσκηση στην παθολογία ζώων συντροφιάς Ι, Κλινική εργαστηριακή διαγνωστική, Παθολογία παραγωγικών ζώων Ι, Μακροσκοπική ανατομική Ι, Μικροσκοπική ανατομική Ι
9 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας dkoutsianos@yahoo.gr Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών στη χοιροτροφία και πτηνοτροφία, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ II
10 ΛΑΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) aqualattos@gmail.com Ζωολογία, Εκτροφή/Παθολογία σημαντικότερων υδρόβιων οργανισμών (πλην ιχθύων) 2)ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ, ΥΔΡΟΒΙΑ ΠΑΝΙΔΑ 3)ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
11 ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ ΠΔ 407/80 zoiliakou@yahoo.gr Παθολογική ανατομική των ζώων
12 ΜΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) vasbota@yahoo.com Διατροφή Ζώων και Στοιχεία Βιολογίας Φυτών
13 ΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) gnsnanas@gmail.com ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
14 ΣΟΦΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) vasilikisofta@gmail.com Αρχές φυσικής και ακτινοπροστασίας στην κτηνιατρική επιστήμη
15 ΤΕΡΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) sofia.termatzidou@gmail.com Διατροφή Ζώων και Στοιχεία Βιολογίας Φυτών
16 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Π.Υ.) mchasioti@yahoo.gr Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Ι και σχετική νομοθεσία,Πρακτική Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων Ι,Γενική Μικροβιολογία, Λοιμώδη νοσήματα και σχετική νομοθεσία I,Ζωοανθρωπονόσοι μέσω προσέγγισης ενιαίας υγείας
17 ΧΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έργο: απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας mchatzis@uth.gr Κλινική εργαστηριακή διαγνωστική