Για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πατήστε εδώ.

Βιβλιοθήκη – Παράρτημα Καρδίτσας

Στο Νομό Καρδίτσας το Παράρτημα της Βιβλιοθήκης στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα του Τμήματος Κτηνιατρικής. Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής βρίσκονται στο τέρμα της οδού Τρικάλων (έξοδος της πόλης προς Τρίκαλα). Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κτίριο των Αμφιθεάτρων. Στο ισόγειο είναι το αναγνωστήριο και στον πρώτο όροφο όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

Διεύθυνση:
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παράρτημα Τμήματος Κτηνιατρικής
Τρικάλων 224, 431 00 Καρδίτσα

Προσωπικό:
Βιβλιοθηκονόμος Α. Μπαζούκη
Βιβλιοθηκονόμος Α. Παπακάβουρα

Τηλέφωνο:
24410 66080

Fax:
24410 66093

Email:
libvet@uth.gr

Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 20:00

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης, δικαίωμα χρήσης της έχουν όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προσωπικό και φοιτητές/φοιτήτριες), καθώς και το ευρύτερο κοινό. Για να χρησιμοποιεί κάποιο άτομο τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης πρέπει να ζητήσει την έκδοση ‘ταυτότητας μέλους’, η οποία εκδίδεται με βάση τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και χρησιμοποιείται μόνον από τον/την κάτοχό της χωρίς να μεταβιβάζεται. Η παραλαβή της συνεπάγεται και αποδοχή όλων των όρων του κανονισμού της βιβλιοθήκης. Για τους φοιτητές/φοιτήτριες, η κάρτα αυτή ισχύει μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μπορούν, κατ’ ανώτατο όριο, να δανειστούν μέχρι 10 αντικείμενα για 21 ημέρες.

Οι μεταπτυχιακοί/ές σπουδαστές/σπουδάστριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Πανεπιστημίου μπορούν, κατ’ ανώτατο όριο, να δανειστούν μέχρι 10 αντικείμενα για 28 ημέρες.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες  
Αίθουσες μελέτης/εργασιών ΝΑΙ
Αναζήτηση πληροφοριακού υλικού/συλλογής στα βιβλιοστάσια (ράφια) ΝΑΙ
Δανεισμός – Ανανέωση – Κράτηση ΝΑΙ
Διαδανεισμός ΝΑΙ
Πληροφοριακή Εκπαίδευση ΝΑΙ
Υποστήριξη μαθημάτων ΝΑΙ
Υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες Υπό Ανάπτυξη
Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΝΑΙ

 

Πρόσβαση στις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος όλες οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα της) και δημοσιεύονται με ευθύνη της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Institutional Repository) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ir.lib.uth.gr/)