Τράπεζα Αίματος

 

Στο Τμήμα Κτηνιατρικής λειτουργεί τράπεζα αίματος, η οποία έχει ιδρυθεί με σχετική απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, έχει εγκριθεί από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και λειτουργεί με βάση το νοσοκομείο Καρδίτσας. Η τράπεζα απευθύνεται στο προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους πτυχιούχους του Τμήματος.

Η εμβέλεια της τράπεζας είναι πανελλήνια: αιμοδοσίες και μεταγγίσεις μπορούν να γίνονται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Υπεύθυνοι για την λειτουργία της τράπεζας έχουν οριστεί η γραμματέας του Τμήματος κ. Μπουντόλου και ο εκάστοτε πρόεδρος, στους οποίους μπορεί να απευθύνεται όποιος/όποια θέλει να κάνει αιμοδοσία ή έχει ανάγκη αίματος.

Πατήστε σε κάποια από τις ακόλουθες φωτογραφίες για να περιηγηθείτε στο φωτογραφικό άλμπουμ.