ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Ανακοίνωση...

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ διευκρινίσεις, οδηγίες διεξαγωγής τελετής

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία, της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Θ. Την Τρίτη στις 12/04/2022 και ώρα 10:00...