ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επικαιροποιήσεις αναγκών φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Επικαιροποιήσεις αναγκών φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Ανακοίνωση Αφίσα...

Χειρουγρική Κλινική – Ομάδες προφορικών εξετάσεων

Χειρουγρική Κλινική - Ομάδες προφορικών εξετάσεων ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡ. ΑΣΚ. Ι) ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡ ΑΣΚ. ΙΙ) ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ IV...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανακοίνωση...