Αξιολόγηση

Tο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στην 88η θέση μεταξύ των κτηνιατρικών σχολών παγκοσμίως, με συνολική βαθμολογία 153,96 μονάδες. Επίσης, το Τμήμα κατατάσσεται ειδικότερα στην 45η θέση μεταξύ των κτηνιατρικών σχολών στην Ευρώπη και στην 1η θέση μεταξύ των Ελληνικών Κτηνιατρικών Σχολών. Επίσης, το Τμήμα πετυχαίνει την καλύτερη κατάταξη κατά επιστημονικό πεδίο μεταξύ όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και βρίσκεται στην 5η θέση στις κατατάξεις κατά επιστημονικό πεδίο μεταξύ όλων των τμημάτων των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 24-03-2021 έως 23-03-2025.

Το Τμήμα δεν είναι πιστοποιημένο από την Ένωση Κτηνιατρικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Οκτώβριος 2017).

Απόφαση Πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Έκθεση αυτοαξιολόγησης EAEVE

Αποτέλεσμα αξιολόγησης EAEVE

Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Κτηνιατρικής από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 2011.

Κατάταξη Κτηνιατρικών Σχολών της χώρας – Shanghai list για τα έτη 2017-2020

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.