Αναγορευθέντες Διδάκτορες

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ημερομηνία αναγόρευσης Ακαδ. έτος αναγόρευσης Μονάδα εκπόνησης διατριβής Τίτλος διδακτορικής διατριβης
1

Ζερβός

Ιωάννης

13/2/04 2003-2004 Εργαστήριο Φυσιολογίας Η επίδραση της βιταμίνης Α στη δραστηριότητα ειδικών πρωτεολυτικών ενζύμων των σπερματοζωαρίων του κριού
2

Γκουλέτσου

Παγώνα

29/3/05 2004-2005 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Μελέτη του ρόλου του βακτηρίου Arcanobacterium pyogenes στην ορχίτιδα και την αναπαραγωγική ικανότητα των κριών
3

Κωστούλας

Πολυχρόνης

14/4/06 2005-2006 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής Παραφυματίωση προβάτων και αίγων
4

Μαυρογιάννη

Βασιλική

23/3/06 2005-2006 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Προστατευτικός ρόλος της θηλής και σημασία των παθήσεων της στην εκδήλωση μαστίτιδας από Mannheimia haemolytica σε πρόβατα
5

Βαλάση

Ειρήνη

9/11/06 2006-2007 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Αναρρόφηση ωοθυλακίων σε νεαρές αμνάδες
6

Γκολομάζου

Ελένη

16/5/07 2006-2007 Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας Μελέτη της εποχικότητας και του ποσοστού μόλυνσης των μυξοσποριδίων σε άγριους πληθυσμούς θαλάσσιων ψαριών και μελέτη ορισμένων ανοσολογικών παραγόντων της έμφυτης ανοσίας σε πειραματικές μολύνσεις χιόνας (Diplodus puntazzo c.) με  το παράσιτο Enteromyxum leei Diamant, Lom & Dykova 1994
7 Δημητριάδης Ιωάννης 9/11/06 2006-2007 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Τροποποίηση των υποστρωμάτων της in vitro παραγωγής εμβρύων βοοειδών με τη χρήση γουαϊαζουλενίου και μελατονίνης
8

Σιδέρη

Αικατερίνη

11/7/07 2006-2007 Χειρουργική Κλινική Συμβολή στη μελέτη της αιτιοπαθογένειας της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης που προκαλείται κατά τη γενική αναισθησία στη γάτα
9 Σολωμάκος Νικόλαος 11/7/07 2006-2007 Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης αιθέριων ελαίων βοτάνων και της νισίνης σε βόειο κρέας
10

Γκουγκουλής

Δημήτριος

22/11/07 2007-2008 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς θηλασμού αρνιών και μόλυνσης του μαστικού αδένα προβατίνων
11

Παπανικολάου

Θωμάς

22/11/07 2007-2008 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Τροποποίηση των υποστρωμάτων της in vitro παραγωγής εμβρύων βοοειδών με την προσθήκη παραγόντων του πρωτεολυτικού ενζυμικού συστήματος ενεργοποιοί του πλασμινογόνου – πλασμίνη
12

Σοφία

Μαρίνα

10/4/08 2007-2008 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Απομόνωση και μοριακός χαρακτηρισμός ελληνικών στελεχών Kυκλοϊού 2 του χοίρου
13

Φλώρου

Μαριάννα

10/4/08 2007-2008 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής Απομόνωση, μοριακός χαρακτηρισμός και επιδημιολογική μελέτη ελληνικών στελεχών Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis από πρόβατα, αίγες και μονογαστρικά είδη της άγριας πανίδας
14

Φράγκου

Ηλέκτρα

17/7/09 2008-2009 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Μελέτη του ρόλου της θηλής του μαστού στην παθογένεια της μαστίτιδας των προβάτων
15

Μπιτχάβα

Κωνσταντίνα

18/3/10 2009-2010 Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας Μελέτη της παθογένειας, ευπάθειας και παθολογίας του Ιού Noda σε ευρύαλα είδη ψαριών εκτρεφόμενα υπό διαφορετικές συνθήκες αλατότητας.
16

Τζιβάρα

Αθανασία

18/3/10 2009-2010 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Συμβολή στην καταπολέμηση της ενζωοτικής πνευμονίας των παχυνόμενων χοίρων με τη χρήση πειραματικού εμβολίου
17

Γιαγνίση

Μαρία

18/7/11 2010-2011 Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας Επίδραση της δραστηριότητας stress και του αιθέριου ελαίου ρίγανης στη μικροβιακή χλωρίδα των εκτρεφόμενων ιχθύων στην Ελλάδα
18

Σκαμπαρδώνης

Βασίλειος

28/3/11 2010-2011 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής An epidemiological appraisal of options for control of isosporosis in Greek swine herds
19

Τσαντήλας

Ηλίας

18/7/11 2010-2011 Χειρουργική Κλινική Χρήση αναισθητικών ουσιών στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax L.), συμβολή τους στον περιορισμό του στρες και επίδρασή τους στο ανοσοποιητικό σύστημα και στην ανάπτυξη
20 Γρηγοροπούλου Βιργινία 20/7/12 2011-2012 Χειρουργική Κλινική Χρήση του οσχέου για την κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων στο σκύλο
21

Ορφανού

Διονυσία

20/7/12 2011-2012 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Μελέτη της λοχείας σε θηλυκούς σκύλους φυλής Beagle
22

Παπαϊωάννου

Κωνσταντίνος

20/7/12 2011-2012 Παθολογική Κλινική Συμβολή στη μελέτη της προϊούσας πνευμονίας των γαλακτοπαραγωγών προβάτων
23 Μπότσογλου Ευρώπη 20/3/13 2012-2013 Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Διερεύνηση της οξειδωτικής σταθερότητας των λιπιδίων και των πρωτεϊνών κρέατος χοίρου μετά από προσθήκη εκχυλισμάτων φύλλων ελιάς
24

Γουρζιώτη

Ευγενία

22/7/14 2013-2014 Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας Μελέτη της μυξοβακτηριδίασης σε εντατικές καλλιέργειες υδρόβιων θαλάσσιων ειδών στην Ελλάδα
25

Δούκας

Δημήτριος

22/7/14 2013-2014 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και Κτηνιατροδικαστικής Παθολογοανατομική μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας στα μικρά μηρυκαστικά
26

Πετρίδης

Ιωάννης

22/7/14 2013-2014 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Επίδραση της διαδικασίας ξήρανσης στο τέλος της γαλακτικής περιόδου, στην υγεία του μαστού των προβατίνων
27

Χατζής

Εμμανουήλ

20/3/14 2013-2014 Παθολογική Κλινική Μελέτη της επιδημιολογίας και της κλινικής σημασίας της λοίμωξης της γάτας από Leishmania spp.
28

Αγγελίδου

Ελισάβετ Νικολέτα

20/7/15 2014-2015 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής An epidemiologic appraisal of milk testing for diagnosis and control of paratuberculosis in greek dairy sheep and goats
29

Βαλιάκος

Γεώργιος

20/7/15 2014-2015 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Wild birds as a source of selected emerging and re-emerging pathogens: the West Nile Virus example in Greece
30

Ευαγγελοπούλου

Γραμματω

20/7/15 2014-2015 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Διερεύνηση της σημαντικότητας της σαλμονέλωσης του χοίρου από τον στάβλο στο τραπέζι
31

Ζώη

Σοφία

20/7/15 2014-2015 Χειρουργική Κλινική Η χρήση του πλέγματος τιτανίου στην αντιμετώπιση μεγάλων οστικών ελλειμμάτων των μακρών οστών του σκύλου
32

Κολύγας

Μάρκος

30/3/15 2014-2015 Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας Εφαρμογή πρωτότυπων θεραπευτικών αγωγών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εξωπαρασιτώσεων όπως αυτές εμφανίζονται στις εντατικές καλλιέργειες ειδών ψαριών μεσογειακής καλλιέργειας
33

Κρανιά

Φωτεινή

30/3/15 2014-2015 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Επίδραση ειδικών πρωτεολυτικών ενζύμων στην εξωσωματική παραγωγή και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εμβρύων αγελάδων
34

Μπίσιας

Γεώργιος

20/7/15 2014-2015 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Μελέτη της παθογενετικότητας των λοιμώξεων από Leptospira spp. στα μικρά μηρυκαστικά
35

Ροβολή

Μαγδαληνή

30/3/15 2014-2015 Εργαστήριο Βιοχημείας Μελέτη σύνδεσης και βιοδραστικότητας βιταμινών μετά από τη σύνδεσή τους  με πρωτεϊνικά και λιπιδικά μόρια
36

Σώκος,

Χρήστος

30/3/15 2014-2015 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Ecology and management of European brown hare syndrome virus in mediterranean ecosystems
37

Λιάκου

Ζωή

4/11/15 2015-2016 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και Κτηνιατροδικαστικής Παθολογοανατομική μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας στις αίγες
38 Μπαρμπαγιάννη Μαριάνα 19/7/16 2015-2016 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Experimental study of pregnancy toxaemia in ewes and tis association with mastitis in the post-partum period
39

Τουλούδη

Αντωνία

31/3/16 2015-2016 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Wild boars as a source of selected emerging and re-emerging pathogens: application of microarray technologies
40 Κατσαφάδου Αγγελική 3/4/17 2016-2017 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Πρωτεωμική μελέτη της μαστίτιδας από Mannheimia haemolytica σε πρόβατα
41

Λάμπου

Ειρήνη

3/4/17 2016-2017 Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας Επιδημιολογική μελέτη του Ιού noda σε αλιεύματα, δίθυρα και ιχθείς και μελέτη της παθογένειας του ιού στο λαβράκι σε σχέση με τον εντοπισμό της πύλης εισόδου του ιού στον οργανισμό και τον τρόπο εξάπλωσης του στους ιστούς του ψαριού
42

Λισγάρα

Μαρίνα

9/11/17 2017-2018 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής Characterization, quatnificarion, implications, and nutritional management of sow hoof lesions: an epidemiologic descpription and analysis
43

Λυμπέρης

Αντώνιος

9/11/17 2017-2018 Χειρουργική Κλινική Αντιμετώπιση δερματικών ελλειμμάτων του αντιβραχίου με χρήση εκτατήρων δέρματος στη γάτα
44

Μέττου

Ανθή

9/11/17 2017-2018 Εργαστήριο Βιοχημείας Ανακάλυψη αναστολέων για τις πρωτεΐνες TNF-α σαν ενώσεις οδηγούς για φάρμακα έναντι της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
45 Τσοκανά Κωνσταντίνα 24/7/18 2017-2018 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Ο ρόλος του καφέ ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) ως πηγή αναδυόμενων και επαναδυόμενων παθογόνων παραγόντων
46 Χουζούρης Θωμάς-Μάρκος 24/7/18 2017-2018 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Μελέτη της επίδρασης της γκρελίνης στην αναπαραγωγή των αγελάδων
47 Γεωργίου Στέφανος 2/4/19 2018-2019 Χειρουργική Κλινική Διερεύνηση τηε επίδρασης της μουσικής στην αναισθησία και στην αναλγησία του σκύλου
48 Βασιλείου Ναταλία 22/7/19 2018-2019 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής  Μαστίτιδα σε προβατίνες προκαλούμενη απο Staphylococcus spp.: παρουσίαση νεότερων κλινικών, επιδημιολογικών, διαχειριστικών, μικροβιολογικών και ζωονοτικών δεδομένων και αξιολόγηση ενός καινοτόμου εμβολίου για την πρόληψη της νόσου
49 Μπαλωμένος Δημήτριος 2/4/19 2018-2019 Χειρουργική Κλινική  Η επούλωση των χειρουργικών τραυμάτων του δέρματος στο σκύλο με τη βοήθεια υπερηχοτομογράφου και άλλων τεχνικών
50 Μπουζιώτης Δημήτριος 22/7/19 2018-2019 Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας  Διαφορική έκφραση ανοσολογικών γονιδίων που σχετίζονται με την έμφυτη και την επίκτητη ανοσία σε πειραματικές μολύνσεις σε λαβράκι μολυσμένο με τον Ιό Noda
51 Χατζόπουλος Δημήτριος 22/7/19 2018-2019 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας  Σημασία του βακτηρίου Salmonella enterica subsp. diarizonae στο διαρροϊκό σύνδρομο των αρνιών
52 Ιωαννίδη Αικατερίνη 15/7/20 2019-2020 Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής Μελέτη της παλινδρόμησης της μήτρας σε προβατίνες
53 Κασαμπαλής Δημήτριος 15/7/20 2019-2020  Παθολογική Κλινική  Comparative study of the efficacy and safety between aminosidine (paromomycin) and meglumine antimonate for the treatment of canine leishmaniosis due to Leishmania infantum
54 Κατσόγιαννου Ελένη 15/7/20 2019-2020 Παθολογική Κλινιή  Επίδραση φυσιολογικών και παθολογικών παραγόντων σε αιματολογικές παραμέτρους των μηρυκαστικών
55

Καντερέ

Μαρία

15/7/20 2019-2020 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας  Νοσήματα του σκύλου με ιδιαίτερη σημασία για την άγρια πανίδα και τη Δημόσια Υγεία