Μέλη Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π.

 

Νο ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ E-MAIL ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΛΙΝΙΚΗ
1 Γιαννακόπουλος Αλέξιος ΕΔΙΠ algiannak@vet.uth.gr 244106030 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2 Σοφία Μαρίνα ΕΔΙΠ msofia@vet.uth.gr 244106090 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
3 Τζιβάρα Αθανασία ΕΔΙΠ atzivara@vet.uth.gr 244106050 Παθολογική Κλινική
             
1 Πατσιαούρα Δήμητρα ΕΤΕΠ dimpats@uth.gr 244106014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2 Χατζής Θεόδωρος ΕΤΕΠ tchatzis@vet.uth.gr 244106083 Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
elGreek