Διοίκηση

 

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι η Συνέλευση. Στη Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωποι του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-23 και 2023-24 είναι ο Καθηγητής Β. Παπατσίρος.

Αντιπρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-23 και 2023-24 είναι ο Καθηγητής Α. Πούρλης.

Γραμματέας του Τμήματος είναι η κ. Μ. Μπουντόλου.

 

Επιτροπές, Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι και Επόπτες Τμήματος

 

Επιτροπή αναγνώρισης μαθημάτων και διακοπής σπουδών
Β. Παπατσίρος, ως Πρόεδρος του Τμήματος
Μ. Μπαρμπαγιάννη
Δ. Δούκας

Επιτροπή δεοντολογίας χρήσης ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)
Λ. Αθανασίου (συντονιστής)
Γ. Αμοιρίδης
Γ. Βαλιάκος
με αναπληρωματικά μέλη τους Δ. Δούκας., Ε. Βαλάση, Α. Γαλάτος

Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας (OM.E.A.)
Λ. Αθανασίου (συντονίστρια)
Ε. Βαλάση
Α. Θεοδοσιάδου
Γ. Βαλιάκος
Α. Πεξαρά
Ν. Σολωμάκος, Π. Τυρνενοπούλου, ένας εκπρόσωπος των φοιτητών (Ad Hoc)

Επιτροπή διδακτορικών σπουδών
Ν. Σολωμάκος (συντονιστής)
Δ. Δούκας
Μ. Μπαρμπαγιάννη
Μ. Σοφία
Ε. Φλουράκη

Επιτροπή εκπαίδευσης
Α. Πούρλης (συντονιστής)
Δ. Γκουγκουλής
Ε. Σαριδομιχελάκης
Α. Σιδέρη
Ν. Σολωμάκος, ένας εκπρόσωπος των φοιτητών

Επιτροπή εξωστρέφειας
Γ. Βαλιάκος (συντονιστής)
Π. Τυρνενοπούλου
Κ. Κατσούλης
Ε. Φλουράκη
Β. Σκαμπαρδώνης

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Β. Παπατσίρος, Πρόεδρος
Α. Θεοδοσιάδου, μέλος ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ)
Ά. Πούρλης, μέλος (ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ)
Δ. Γκουγκουλής, μέλος (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ)
Κ. Κουτουλής, μέλος (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ)
Λ. Λεοντίδης (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)
Β. Σκαμπαρδώνης (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων
Π. Γκουλέτσου
Α. Σιδέρη (συντονίστρια)
Α. Θεοδοσιάδου, Κ. Κατσούλης, Β. Σκαμπαρδώνης

Ακαδημαϊκά υπεύθυνοι κλινικής λειτουργίας και εκπαίδευσης
Β. Παπατσίρος (παραγωγικά ζώα)
Β. Τσιώλη (ζώα συντροφιάς)

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση φοιτητών
 Ε. Βαλάση

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για το πρόγραμμα Erasmus
Λ. Αθανασίου
με αναπληρώτρια την Ε. Βαλάση

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος
Ι. Παππάς
με αναπληρώτρια την Α Θεοδοσιάδου

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος – συνδετικός κρίκος για την υπηρεσία ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ε. Βαλάση

Επόπτης κτιρίων και υποδομών
Γ. Κοντοπίδης
με αναπληρωτές τους Κ. Κατσούλη και Π. Ξενούλη

Επόπτης σύμβασης καθαριότητας
Γ. Αναστασίου (διοικητικός)

Υπεύθυνος ιστοχώρου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Γ. Βαλιάκος

Οικονομικός διαχειριστής του Τμήματος
Ι. Παππάς
με αναπληρωτή τον Α. Γαλάτο

Επιτροπή ελέγχου του εστιατορίου σίτισης φοιτητών
Ν. Σολωμάκος
Α. Πεξαρά, Ι. Γιαβάσης, εκπρόσωπος φοιτητών

 

Διατελέσαντες προεδρεύοντες/πρόεδροι του Τμήματος

 

Πριν από την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 1994-Ιαν. 1999                Καθηγητής Α. Καραμανλίδης (Τμ. Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Φεβ. 1999-Ιούν. 2000              Επίκουρος καθηγητής Α.Δ. Γαλάτος

Ιούλ. 2000-Σεπ. 2004               Καθηγητής Ι. Τσιτσιπής (Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Παν. Θεσσαλίας)

Οκτ. 2004-Αύγ. 2006               Καθηγητής Π.Α. Μολυβδάς (Τμ. Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας)

 

Μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 2006-Αύγ. 2008               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Αύγ. 2008-Σεπ. 2010               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Σεπ. 2010-Δεκ. 2012               Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Ιαν. 2013-Αύγ. 2014                Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Σεπ. 2014-Αύγ. 2016               Καθηγητής Α. Γκόβαρης

Σεπ. 2016-Αύγ. 2018               Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης

Σεπ. 2018-Αύγ. 2020               Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης

Σεπ. 2020-σήμερα                   Αναπληρωτής καθηγητής Β. Παπατσίρος