Διοίκηση

 

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι η Συνέλευση. Στη Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωποι του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22 είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Παπατσίρος.

Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22 είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ά. Πούρλης.

Γραμματέας του Τμήματος είναι η κ. Μ. Μπουντόλου.

 

Επιτροπές, Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι και Επόπτες Τμήματος

 

Επιτροπή αναγνώρισης μαθημάτων και διακοπής σπουδών
Β. Παπατσίρος
Α. Πούρλης
Α. Σιδέρη

Επιτροπή δεοντολογίας χρήσης ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)
Λ. Αθανασίου (Πρόεδρος)
Γ. Αμοιρίδης
Γ. Βαλιάκος
με αναπληρωματικά μέλη τους Ε. Βαλάση, Α. Γαλάτο και Δ. Τόντη

Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας (OM.E.A.)
Λ. Αθανασίου (συντονίστρια)
Ε. Βαλάση
Γ. Βαλιάκος
Α. Θεοδοσιάδου
Α. Πεξαρά
Ν. Σολωμάκος

Επιτροπή διδακτορικών σπουδών
Ν. Σολωμάκος (συντονιστής)
Ε. Βαλάση
Κ. Κουτουλής
Π. Ξενούλης
Π. Πανταζής

Επιτροπή εκπαίδευσης
Α. Πούρλης (συντονιστής)
Ε. Βαλάση
Ε. Σαριδομιχελάκης
Α. Σιδέρη
Ν. Σολωμάκος

Επιτροπή εξωστρέφειας
Α. Πούρλης (συντονιστής)
Κ. Κουτουλής
Β. Μαυρογιάννη
Π. Ξενούλης
Ν. Σολωμάκος

Επιτροπή Κατατάξεων 
Β. Παπατσίρος, Πρόεδρος
Ε. Βαλάση, μέλος (Αρχές Φυσιολογίας των Ζώων)
Α. Θεοδοσιάδου, μέλος (Αρχές Φυσιολογίας των Ζώων)
Γ. Κοντοπίδης, μέλος (Αρχές Βιοχημείας των Ζώων)
Ι. Παππάς, μέλος (Αρχές Βιοχημείας των Ζώων)
Ά. Πούρλης, μέλος (Αρχές Ανατομίας των Ζώων)
Β. Τσιώλη, μέλος (Αρχές Ανατομίας των Ζώων)

Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων
Π. Γκουλέτσου (συντονίστρια)
Α. Θεοδοσιάδου
Α. Σιδέρη

Ακαδημαϊκά υπεύθυνοι κλινικής λειτουργίας και εκπαίδευσης
Β. Παπατσίρος (παραγωγικά ζώα)
Β. Τσιώλη (ζώα συντροφιάς)

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση φοιτητών
Ι. Παππάς

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για το πρόγραμμα Erasmus
Λ. Αθανασίου
με αναπληρώτρια την Ε. Βαλάση

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος
Ι. Παππάς
με αναπληρώτρια την Α Θεοδοσιάδου

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος – συνδετικός κρίκος για την υπηρεσία ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ε. Βαλάση

Επόπτης κτιρίων και υποδομών
Γ. Κοντοπίδης
με αναπληρωτές τους Κ. Κατσούλη και Π. Ξενούλη

Επόπτης σύμβασης καθαριότητας
Γ. Αναστασίου (διοικητικός)

Επιτροπή επικαιροποίησης ιστοχώρου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Γ. Βαλιάκος (Συντονιστής)
Β. Παπατσίρος (Πρόεδρος Τμήματος)
Χ. Καλατζής (Τεχνικός Υπεύθυνος)

Οικονομικός διαχειριστής του Τμήματος
Ι. Παππάς
με αναπληρωτή τον Α. Γαλάτο

Επιτροπή ελέγχου του εστιατορίου σίτισης φοιτητών
Α. Πεξαρά
Σ. Δόικου (διοικητικός)

 

Διατελέσαντες προεδρεύοντες/πρόεδροι του Τμήματος

 

Πριν από την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 1994-Ιαν. 1999                Καθηγητής Α. Καραμανλίδης (Τμ. Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Φεβ. 1999-Ιούν. 2000              Επίκουρος καθηγητής Α.Δ. Γαλάτος

Ιούλ. 2000-Σεπ. 2004               Καθηγητής Ι. Τσιτσιπής (Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Παν. Θεσσαλίας)

Οκτ. 2004-Αύγ. 2006               Καθηγητής Π.Α. Μολυβδάς (Τμ. Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας)

 

Μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 2006-Αύγ. 2008               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Αύγ. 2008-Σεπ. 2010               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Σεπ. 2010-Δεκ. 2012               Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Ιαν. 2013-Αύγ. 2014                Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Σεπ. 2014-Αύγ. 2016               Καθηγητής Α. Γκόβαρης

Σεπ. 2016-Αύγ. 2018               Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης

Σεπ. 2018-Αύγ. 2020               Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης

Σεπ. 2020-σήμερα                   Αναπληρωτής καθηγητής Β. Παπατσίρος