Έργα – Ερευνητικά

 

 

Περιγραφή Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Επιστημονικός Υπέυθυνος Φορέας Χρημ.
Κλινική μελέτη της αποτελεσματικότητας της σπινοσάδης (Confortis) για την καταπολέμηση των ψύλλων σε σκύλους που ζουν σε χώρους σταβλιδσμού προβάτων και αιγών 1/2/2013 28/2/2015 Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ Elanco Hellas Α.Β.Ε.Ε.
Προσδιορισμός των μολυσμένων (ΡΙ) ζώων με το ιό της ιογενούς διάρροιας – Νόσου των βλεννογόνων (BVD-MD) σε εκτροφές με αγελάδες 7/9/2004 30/8/2015 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ANIMPEX
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Animal Welfare in an Enlarged Europe AWARE 16/7/2014 31/8/2015 Φθενάκης Γεώργιος ΓΓΕΤ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 3SR-Sunstainable Solutions for Small Ruminants 16/7/2014 31/8/2015 Φθενάκης Γεώργιος ΓΓΕΤ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:”EUWelNet – Coordinated European Welfare Network” 16/7/2014 31/8/2015 Φθενάκης Γεώργιος ΓΓΕΤ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ESNIP3-European Surveillance Network for Influenza in Pigs 3 16/7/2014 31/8/2015 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΓΓΕΤ
HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά  (Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής) 1/3/2013 31/10/2015 Λεοντίδης Λεωνίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
FISHANTIMICROBIALS: Χρήση Αντιμικροβιακών Ουσιών για την Πρόληψη και Θεραπεία των Κοινών Ασθενειών των Εκτρεφόμενων Ιχθύων και Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειά τους 1/3/2013 31/10/2015 Αθανασοπούλου Φωτεινή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά  (Παθολογική Κλινική, Τμήματος Κτηνιατρικής) 1/3/2013 31/10/2015 Παπατσίρος Βασίλειος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
PARATB CONTROL ”Επιδημιολογική αξιολόγηση επιλογών για τον έλεγχο της παραφυματίωσης των μικρών μηρυκαστικών” 31/1/2014 31/10/2015 Λεοντίδης Λεωνίδας ΓΓΕΤ
Εφαρμογή ”ωμικών” τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχωρίων φυλών γιδιών και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικής βιοδραστικότητας στο γάλα αυτών 27/1/2012 31/10/2015 Φθενάκης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Γ.Γ.Ε.Τ ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ
HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά(Εργαστήριο Βιοχημείας) 1/3/2013 31/10/2015 Κοντοπίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
CampyRisk: Το Campylobacter spp. στην Τροφική Αλυσίδα των Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής: Εκτίμηση και Διαχείριση των Κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία 15/10/2013 15/11/2015 Κουτουλής Κωνσταντίνος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ”Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus :  σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία” 1/5/2012 30/11/2015 Αθανασοπούλου Φωτεινή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΡΟΤΑΪΩΝ, BARTONELLA HENSELAE ΚΑΙ LEISHMANIA ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 1/2/2012 30/11/2015 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡ/ΜΑΤΩΝ
Μελέτη ιχθυοπανίδας & βιολογικών-φυσικοχημικών παραμέτρων νερού της τεχνιτής λίμνης Ταυρωπού, της λίμνης Σμόκοβου και του Σοφαδίτη ποταμού. Συμβολή στην αειφορική διαχείριση των υδατοσυλλογών του Νομού Καρδίτσας 3/4/2012 31/12/2015 Πανταζής Παναγιώτης Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλίας
The role of wildlife in the epidemiology of Mycobackterium avium subsp. Paratuberculosis in domestic ruminants in Europe-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1/1/2005 31/12/2015 Λεοντίδης Λεωνίδας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-1995ΣΕ01320018
Πειραματική εκτροφή καραβίδας γλυκού νερού σε χωμάτινες δεξαμενές 1/7/2012 31/12/2015 Πανταζής Παναγιώτης Δήμος Σοφάδων
Πρώιμη διάγνωση της εγκυμοσύνης των αγελάδων με ανίχνευση ειδικών εμβρυικών γλυκοπρωτεϊνών 1/5/2015 30/4/2016 Αμοιρίδης Γεώργιος CAMPUS AE
Διαχείριση υγείας χοίρων 1/7/2013 30/6/2016 Μπιλλίνης Χαράλαμπος VETHELLAS AEBE
Βελτίωση του ρυθμού εγκυμοσύνης (pregnancy rate) σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με την εφαρμογή της πρώιμης διάγνωσης της εγκυμοσύνης με ορολογικές μεθόδους 1/4/2014 30/9/2016 Αμοιρίδης Γεώργιος CAMPUS A.E.
Ανάλυση ενδιαιτημάτων  για διάφορα είδη στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού 1/11/2015 31/10/2016 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΓΟΥΝΑΡΗΣΝ. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. ΟΕ
”Άλλο Χοιρινό”: Καινοτομία και ολοκληρωμένη διαχείριση υγείας σε εκτροφή χοίρων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 20/11/2014 20/11/2016 Παπατσίρος Βασίλειος ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ)
3SR-Sunstainable Solutions for Small Ruminants  –  FP-7-KBBE – 2009 -3
245140-3SR   – Overheads
1/5/2010 31/12/2016 Φθενάκης Γεώργιος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Animal Welfare in an Enlarged Europe – OVERHEADS
FP7-KBBE-2010-4
1/3/2011 31/12/2016 Φθενάκης Γεώργιος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρύμου Οίτης 1/10/2015 31/1/2017 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Εφαρμοσμένη έρευνα στην ελληνική χοιροτροφία (Δωρεές) 3/12/2012 31/3/2017 Παπατσίρος Βασίλειος ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Field evaluation of Porcilis® PRRS on health status and performance of growing-finishing pigs 14/12/2015 31/5/2017 Παπατσίρος Βασίλειος MSD Animal Health / Intervet Hellas SA
Clinical trials with artificially manufactured tendons in sheep 23/5/2013 30/6/2017 Φθενάκης Γεώργιος National University of Ireland, Galway
Εργαστηριακές εξετάσεις σε σκύλους απο την Ελλάδα που συμμετέχουν σε μελέτη εκτίμησης των μακροπρόθεσμων οφελών του εμβολίου CaniLeish κάτω απο συνθήκες κανονικής χρήσης στις ενδημικές περιοχές της Ευρώπης 1/4/2012 31/8/2017 Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ Vibrac Hellas A.E.
FIELD STUDY OF PREVALENCE OF SUBCLINICAL MASTITIS IN SHEEP IN GREECE 1/11/2015 31/12/2017 Μαυρογιάννη Βασιλική LABORATORIOS HIPRA S.A.
Ανάπτυξη και αξιολόγηση φαρμάκων κτηνιατρικής αναπαραγωγής 1/12/2005 31/12/2017 Φθενάκης Γεώργιος CEVA HELLAS ΕΠΕ
Εφαρμοσμένη έρευνα στα πτηνά 1/11/2012 31/12/2017 Κουτουλής Κωνσταντίνος Διάφοροι (Χορηγίες)
Εφαρμοσμένη έρευνα στα πτηνά (χωρίς ΦΠΑ) 3/5/2011 31/12/2017 Κουτουλής Κωνσταντίνος Διάφοροι (Δωρεές)
AWARE-Animal Welfare in an Enlarged Europe _ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 28/4/2016 31/12/2017 Φθενάκης Γεώργιος ΓΓΕΤ
Ανάπτυξη και αξιολόγηση κτηνιατρικών φαρμάκων 1/7/2006 31/12/2017 Φθενάκης Γεώργιος PROVET AE
Μελέτη 9: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα 1/11/2014 31/12/2017 Μπιλλίνης Χαράλαμπος Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ – Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε. δ.τ. ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.
Κλινική μελέτη της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού φιρονίλης-περμεθρίνης για σκύλους (Effitix) και του διαλύματος επίχυσης δελταμεθρίνης για πρόβατα (Deltanil) για τη θεραπεία και πρόληψη της παρασίτωσης από ψύλλους  σε πρόβατα και σε ποιμενικούς σκύλους που ζουν μαζί τους 1/3/2015 31/8/2018 Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ Virbac Hellas Α.Ε.
EFFECTS OF ARBOCEL® ON FEEDING BEHAVIOUR AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF LACTATING SOWS 1/2/2016 30/11/2018 Παπατσίρος Βασίλειος ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ
Συντήρηση γραβιέρας Αγράφων σε συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (Κουπόνι 82238338-01-000241) 8/4/2013 1/1/2019 Γκόβαρης Αλέξανδρος ΑΦΟΙ Δ.ΚΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – ΓΓΕΤ
Harmonisation of transmissible disease interpretation in EU (HOTLINE) 22/11/2017 30/4/2019 Κωστούλας Πολυχρόνης European Food Safety Authority
Inhibitors of B-Raf Through the Dimerization Interface 14/6/2016 30/9/2019 Κοντοπίδης Γεώργιος University of South Carolina
”ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΩΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” (ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018) 1/1/2019 31/12/2019 Βαλιάκος Γεώργιος ΕΛΚΕ
EFFICACY OF GAMITHROMYCIN INJECTABLE SOLUTION  FOR THE TREATMENT OF ACUTE PRDC MAINLY DUE TO ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 30/10/2017 31/12/2019 Παπατσίρος Βασίλειος ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μελέτη της ατοπικής δερματίτιδας του σκύλου που συνδέεται με την τροφική αλλεργία 1/2/2015 31/12/2019 Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ Astron Chemicals S.A.
Διάγνωση και διάχυση αποτελεσμάτων μολυσματικών παραγόντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1/1/2018 31/12/2019 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α
Εφαρμοσμένη έρευνα στη διαχείριση της υγείας των εκτροφών χοίρων 1/11/2012 31/12/2019 Παπατσίρος Βασίλειος ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής χοιρινού κρέατος υψηλής διατροφικής αξίας με την ονομασία ”Τρυφερό Χοιρινό” 1/12/2016 28/2/2020 Παπατσίρος Βασίλειος ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΓ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΟΕ
Harmonisation of transmissible disease interpretation in EU (HOTLINE)- Εθνική Συμμετοχή 2018 30/5/2019 29/5/2020 Κωστούλας Πολυχρόνης ΓΓΕΤ
”ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ” (ΚΑΤΑΝΟΜΗ  2019) 1/7/2019 17/6/2020 Φθενάκης Γεώργιος ΕΛΚΕ
Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation 1/11/2019 31/7/2020 Κωστούλας Πολυχρόνης COST ASSOCIATION – HORIZON 2020
”ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” για την  διετία 2019-2020 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 01/2019) 27/8/2019 30/11/2020 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
Μελέτη της σημασίας των ιών  PRRSV και PCV2 στην κλινική εκδήλωση του συνδρόμου PRDC των χοίρων καθώς και των αντίστοιχων εμβολιακών σχημάτων στον έλεγχο του συνδρόμου 16/9/2019 30/11/2020 Παπατσίρος Βασίλειος ZOETIS HELLAS S.A
Έγκαιρη ανίχνευση χωλοτήτων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (NOLAME) 15/5/2020 31/12/2020 Κωστούλας Πολυχρόνης ΕΥΔ – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
”ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΑ ΔΕΙΚΤΕΣ)” 4/4/2019 31/12/2020 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
Μελέτη της Παραφυματίωσης σε σχέση με τα τρόφιμα, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον 5/12/2007 31/12/2020 Τόντης Δημήτριος ΙΠΕ ΚΥΠΡΟΥ
Τεχνολογίες ακριβείας για την έγκαιρη ανίχνευση νοσολογικών οντοτήτων στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (DIGICOW) 15/5/2020 31/12/2020 Κωστούλας Πολυχρόνης ΕΥΔ – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών της VitaTrace Nutrition Ltd στην εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της υγείας εκτροφών χοίρων 1/4/2019 31/12/2020 Παπατσίρος Βασίλειος Vita Trace Nutrition Ltd
Εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης της υγείας και της παραγωγικότητας της ¨ΦΑΡΜΑ ΛΑΪΝΑ΄΄ 1/4/2019 31/12/2020 Παπατσίρος Βασίλειος ΑΦΟΙ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΪΝΑ
Θερμογραφική διερεύνηση χωλοτήτων νεαρών χοιρομητέρων και κάπρων  αντικατάστασης 15/7/2020 31/12/2020 Λεοντίδης Λεωνίδας Αυτοχρηματοδοτούμενο
Ανάπτυξη και υποστήριξη κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 18/6/2014 31/12/2020 Αθανασίου Λαμπρινή VETHELLAS AEBE
Ερευνα πρωτεϊνών και σχεδιασμός φαρμάκων 1/5/2008 31/12/2020 Κοντοπίδης Γεώργιος ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας μολυσματικών παραγόντων και διερεύνηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών – υδρολογικών παραμέτρων στις εστίες αναπαραγωγής των εντόμων-διαβιβαστών 1/7/2016 31/12/2020 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α
Κατάρτιση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της υγείας και της παραγωγικότητας της εκτροφής΄΄ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3/3/2020 2/3/2021 Παπατσίρος Βασίλειος ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ
Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation Grant Period II 1/5/2020 30/4/2021 Κωστούλας Πολυχρόνης COST ASSOCIATION – HORIZON 2020
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη διερεύνηση και χαρακτηρισμό Εντεροβακτηριοειδών που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες και καρβαπενεμάσες σε ανθρώπους και ζώα. 29/5/2018 28/5/2021 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΕΠΑνΕΚ
Βελτίωση της γονιμότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μέσω εντοπισμού και αξιοποίησης ατόμων με γενετικά καθοριζόμενη θερμοαντοχή (THE SUMMER COW)_ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 4/6/2018 3/6/2021 Αμοιρίδης Γεώργιος ΕΠΑνΕΚ
Βελτίωση της γονιμότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μέσω εντοπισμού και αξιοποίησης ατόμων με γενετικά καθοριζόμενη θερμοαντοχή.(THE SUMMER COW)_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 4/6/2018 3/6/2021 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΕΠΑνΕΚ
Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφικήδιαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού (FITSOW). 18/7/2018 17/7/2021 Λεοντίδης Λεωνίδας ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας. (Amnoselect) 31/7/2018 30/7/2021 Αμοιρίδης Γεώργιος ΕΠΑνΕΚ (ΓΓΕΤ)
Διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη ζωική παραγωγή με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (GreenFeeds) 17/10/2018 16/10/2021 Αμοιρίδης Γεώργιος ΕΠΑνΕΚ
Μεταγενωμική και μεταβολομική ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της χρήσης αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου και του δέρματος αναπτυσσόμενων γατών και μελέτη της επίδρασης των επιπτώσεων αυτών στην υγεία των γατών. 30/1/2020 29/11/2021 Ξενούλης Παναγιώτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΕΑΤ_Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond 1/10/2012 31/12/2021 Λεοντίδης Λεωνίδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ποσοτική ανάλυση επικινδυνότητας της μόλυνσης από Campylobacter της αλυσίδας παραγωγής, κρεοπαραγωγών ορνιθίων 1/9/2010 31/12/2021 Λεοντίδης Λεωνίδας VOSE CONSULTING
Μελέτη της σημασίας του εμβολιασμού των χοιριδίων κατά PCV-2, τα οποία διατηρούνται στις εμπορικές εκτροφές ως νεαρές χοιρομητέρες αντικατάστασης 12/10/2020 31/12/2021 Παπατσίρος Βασίλειος ΙΔΙΩΤΗΣ
Αξιολόγηση της αναπαραγωγικής απόδοσης αμνάδων μετά απο χορήγηση μελατονίνης (Regulin) 1/3/2020 31/12/2021 Μαυρογιάννη Βασιλική Ceva Ελλάς ΕΠΕ
CPD COURSE MAMMARY DISEASES IN SHEEP (29-30/03/2019) 10/12/2018 31/12/2022 Μαυρογιάννη Βασιλική Διάφοροι
Αποτελεσματικότητα φυτικών και θαλάσσιων ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των παρασιτώσεων από Microcotyle spp, Myxosporea και τηςμυξοβακτηριδίασης στην εκτρεφόμενη τσιπούρα (Sparus aurata L.) (AltMedSea-bream) 28/2/2020 27/2/2023 Αθανασοπούλου Φωτεινή ΕΠΑνΕΚ
LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe 1/10/2019 30/9/2024 Μπιλλίνης Χαράλαμπος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ