Κλινική Παθολογίας Πτηνών

 

Η κλινική Παθολογίας Πτηνών προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης υγείας και ευζωίας των πτηνών και, ως προέκταση, στην προστασία των καταναλωτών. Αυτές περιλαμβάνουν τη δοκιμή νέων εμβολίων και φαρμάκων, καθώς και τον έλεγχο των εμβολιακών προγραμμάτων σε μονάδες συστηματικής πτηνοτροφίας ή χωρικής. Επίσης, διενεργούνται εργαστηριακές και νεκροτομικές εξετάσεις με σκοπό τη διάγνωση ασθενειών που εντοπίζονται σε πουλερικά εκτροφής, καλλωπιστικά και άγρια πτηνά, σε συνεργασία με άλλες κλινικές ή εργαστήρια όπου χρειαστεί.

Το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και ιδιοκτήτες των καλλωπιστικών πτηνών όσον αφορά την καλή διαχείριση τους, καθώς και την πρόληψη διαφόρων ασθενειών.

Τέλος, πτυχιούχοι κτηνίατροι μπορούν να λάβουν εξειδίκευση στο αντικείμενο της παθολογίας πτηνών.

Ερευνητική δραστηριότητα

Διάγνωση και έλεγχος των σημαντικότερων οικονομικά νοσημάτων των πουλερικών. Η έρευνα αφορά νοσήματα όπως την Αδενοϊωση, Λοιμώδη Εγκεφαλομυελίτιδα, Νόσο του Gumboro.

Επιτήρηση και διάγνωση των σημαντικότερων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων που σχετίζονται με τα πτηνά και τον άνθρωπο. Νοσήματα όπως η σαλμονέλωση στα περιστέρια και η καμπυλοβακτηριδίωση στον άνθρωπο αποτελούν αντικείμενα μελέτης.

Εφαρμοσμένη και βασική έρευνα πάνω στην επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων της πτηνοτροφίας. Η Λοιμώδη Βρογχίτιδα έχει ερευνηθεί ως προς τους ορότυπους που προκαλούν προβλήματα στις πτηνοτροφικές μονάδες ανά περιοχή.

Η έρευνα της χρήσης διαφόρων εμπορικών σκευασμάτων σε συνθήκες εκτροφής με στόχο τον πλήρη έλεγχο των νοσημάτων των πτηνών. Η έρευνα αφορά φαρμακευτικές ουσίες (τυλοζίνη, αμοξυσιλλίνη) αλλά και προϊόντα εμβολίων που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες εκτροφής.

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στο αντίστοιχο όνομα ή φωτογραφία.

Διευθυντής Κλινικής

Κωνσταντίνος Κουτουλής

Κωνσταντίνος Κουτουλής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προσωπικό

Δημήτρης Κούτσιανος

Δημήτρης Κούτσιανος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ευάγγελος Μίνος

Ευάγγελος Μίνος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Γιώργος Νάτσος

Γιώργος Νάτσος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Gema Ramon

Gema Ramon

Υποψήφια Διδάκτορας

Ζωή Πρέντζα

Ζωή Πρέντζα

Υποψήφια Διδάκτορας