Διοίκηση

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι η Συνέλευση. Στη Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωποι του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22 είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Β. Παπατσίρος.

Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22 είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Ά Πούρλης.

Γραμματέας του Τμήματος είναι η κ. Μ. Μπουντόλου.

Διατελέσαντες προεδρεύοντες/πρόεδροι του Τμήματος

Πριν από την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 1994-Ιαν. 1999                Καθηγητής Α. Καραμανλίδης (Τμ. Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Φεβ. 1999-Ιούν. 2000              Επίκουρος καθηγητής Α.Δ. Γαλάτος

Ιούλ. 2000-Σεπ. 2004               Καθηγητής Ι. Τσιτσιπής (Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Παν. Θεσσαλίας)

Οκτ. 2004-Αύγ. 2006               Καθηγητής Π.Α. Μολυβδάς (Τμ. Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας)

 

Μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 2006-Αύγ. 2008               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Αύγ. 2008-Σεπ. 2010               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Σεπ. 2010-Δεκ. 2012               Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Ιαν. 2013-Αύγ. 2014                Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Σεπ. 2014-Αύγ. 2016               Καθηγητής Α. Γκόβαρης

Σεπ. 2016-Αύγ. 2018               Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης

Σεπ. 2018-Αύγ. 2020               Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης

Σεπ. 2020-σήμερα                   Αναπληρωτής καθηγητής Β. Παπατσίρος