ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων για την Εξεταστική

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων για την Εξεταστική Υγιεινή Τροφίμων Ι Υγιεινή Τροφίμων ΙΙ Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Σχετική Νομοθεσία...