Τηλέφωνο: +30 24410 66022

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 12:00 – 14:00 ή Πέμπτη 12:00 – 14:00

Πολυχρόνης Κωστούλας

Επίκουρος Καθηγητής
Κτηνιατρική Επιδημιολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Αξιοπιστία διαγνωστικών δοκιμών, Μπεϋζιανές μέθοδοι και τεχνητή νοημοσύνη στην επιδημιολογία

 

Βιογραφικό


Ο Πολυχρόνης Κωστούλας είναι επιδημιολόγος και το κύριο ερευνητικό το ενδιαφέρον βρίσκεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή Μπεϋζιανών μεθόδων σε προγράμματα επιτήρησης νόσων. Πρόσφατα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και για την εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στην επιδημιολογία. Έχει πάνω από 40 δημπσιεύσεις σε διεθνή (https://scholar.google.gr/citations?user=wsDK6zgAAAAJ&hl=en) και έχει συμμετάσχει σε 15 διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Σε τρία (3) από αυτά ήταν συντονιστής για την Ελληνική ομάδα των προγραμμάτων και σε άλλα δύο (2) ο καθολικός συντονιστής (coordinator) των προγραμμάτων. Πρόσφατα ανέλαβε ως ένας εκ των τριών αρχισυντακτών (Co-Editor-in-Chief) του περιοδικού Preventive Veterinary Medicine.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Βιοστατιστική
  • Οικονομία της υγείας των ζώων
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


  • Kostoulas P, Leontides L, Enøe C, et al. Bayesian estimation of sensitivity and specificity of serum ELISA and faecal culture for diagnosis of paratuberculosis in Greek dairy sheep and goats. Prev. Vet. Med. 2006;76(1–2).
  • Kostoulas P, Nielsen SS, Branscum AJ, et al. Reporting guidelines for diagnostic accuracy studies that use Bayesian latent class models (STARD-BLCM). Stat. Med. 2017;36(23).
  • Kostoulas P, Giovannini A, Alba A, et al. Harmonisation Of Transmissible disease Interpretation in the EU (HOTLINE). EFSA Support. Publ. 2019;
  • Whittington R, Donat K, Weber MF, et al. Control of paratuberculosis: Who, why and how. A review of 48 countries. BMC Vet. Res. 2019;
  • Furuya-Kanamori L, Kostoulas P, Doi SAR. A new method for synthesizing test accuracy data outperformed the bivariate method. J. Clin. Epidemiol. 2020;