Τα εργαστήρια Ζωοτεχνίας/Διατροφής, Φαρμακολογία/Τοξικολογίας,  Βιοχημείας και του Τμήματος Κτηνιατρικής δέχονται αιτήσεις υποψηφίων για εκπόνηση Κλινικής-Εργαστηριακής Μετεκπαίδευσης (ΚΕΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πτυχιούχοι (Κτηνιατρικής, Γεωπονίας , Φαρμακευτικής, Βιολογίας,  Βιοχημείας, Χημείας) που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μετεκπαίδευση στα παραπάνω αντικείμενα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων Ζωοτεχνίας/Διατροφής των Ζώων, Pharmacology/Τοξικολογίας, Biochemistry .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον εσωτερικό κανονισμό KEM του Τμήματος Κτηνιατρικής.