Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου, με ημερομηνία έναρξης 20 Ιαν., με βάση σχετική απόφαση της συνέλευσης, και αλληλουχία εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως διαμορφώθηκε από τους κκ. διευθυντές των ακαδημαϊκών μονάδων του Τμήματος και όσες από τις σχετικές προτάσεις των φοιτητών έγιναν δεκτές.

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου – ΙανΦεβ20