Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Κτηνιατρικής  η εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, κεντρικό σύνθημα της οποίας ήταν:

25 χρόνια λειτουργίας – 25 χρόνια δημιουργίας

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμπλήρωσε 25 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του. Ο πρώτος κτηνίατρος αποφοίτησε το 1999 και ο πρώτος διδάκτορας αναγορεύτηκε το 2004. Έκτοτε, από το Τμήμα έχουν αποφοιτήσει συνολικά 566 κτηνίατροι, ενώ έχουν επίσης απονεμηθεί 161 πιστοποιητικά κλινικής ή εργαστηριακής μετεκπαίδευσης, 116 διπλώματα μεταπτυχιακής ειδίκευσης και 51 διδακτορικά διπλώματα.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί το γνωστικό αντικείμενο της κτηνιατρικής επιστήμης και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο αυτό. Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και της προστασίας των ζώων, της αύξησης και της βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και της τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της. Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και στην προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και στην ανάδειξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κτηνιατρική επιστήμη.

Σήμερα, το Τμήμα Κτηνιατρικής αποτελεί μια δυναμική ακαδημαϊκή μονάδα με 31 μέλη ΔΕΠ και συνολικά 52 διδάσκοντες που κατανέμονται σε 14 εργαστήρια ή κλινικές. Στο Τμήμα φοιτούν 537 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές, 12 μετεκπαιδευόμενοι κτηνίατροι, 7 μεταπτυχιακοί σπουδαστές και 50 υποψήφιοι διδάκτορες.

Η επέτειος των 25 ετών έδωσε την αφορμή και την ευκαιρία και παρουσιάστηκαν στον κτηνιατρικό χώρο και στο ευρύτερο κοινό το επιστημονικό και κλινικό έργο, η συνεχής ανάπτυξη, η δυναμική μετεξέλιξη και η καθιέρωση του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον εθνικό και διεθνή χάρτη της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε αρχικά σύντομες ομιλίες – χαιρετισμούς από:

 • τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγητή Γ.Χ. Φθενάκη,
 • τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητή Ζ. Μαμούρη,
 • τον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Θ. Αλεξανδρόπουλο,
 • την Αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγήτρια κ. Ζ. Πολυζοπούλου,
 • τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, κ. Κ. Χανδρά,
 • την Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, απόφοιτο του Τμήματος κ. Σ. Ασλανίδου και
 • τον υπεύθυνο κτηνιατρικών θεμάτων της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ, απόφοιτο του Τμήματος κ. Κ. Ευαγγέλου.

Στη συνέχεια, η κύρια ομιλία έγινε από:

 • τον Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος και Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος, καθηγητή Α.Δ. Γαλάτο.

Στο τέλος, έγιναν βραβεύσεις ατόμων που συνέβαλαν στη δημιουργία, στην ανάπτυξη και την πρόοδο του Τμήματος, συγκεκριμένα των:

 • ομότιμου καθηγητή κ. Α. Καραμανλίδη, υπεύθυνου για την ίδρυση του Τμήματος ως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 • ομότιμων καθηγητών κκ. Ι. Τσιτσιπή και Π.Α. Μολυβδά, πρώην Προέδρων του Τμήματος,
 • ομότιμου καθηγητή κ. Δ. Ραπτόπουλου, υπεύθυνου διασύνδεσης του Τμήματος κατά την αξιολόγηση του Τμήματος από την EAEVE,
 • κκ. Δ. Βρόντου και Π. Αργυράκη, πρώην Γραμματέων του Τμήματος και
 • των Πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 150 άτομα, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κτηνίατροι της περιοχής, φοιτητές και μεταπτυχιακοί εκπαιδευόμενοι και φοιτητές του Τμήματος και άτομα από την τοπική κοινωνία.

Για να δείτε τη παρουσίαση του Τμήματος όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο κο Γεώργιο Φθενάκη, click here

Click on any of the following photos to browse the event photo album.