Η ορκωμοσία των προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στα μέσα Νοέμβρη 2020.

Παρακαλούνται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματος g-vet@uth.gr

Στη συνέχεια να αποστείλουν την αίτηση ορκωμοσίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (θα τα βρείτε στη σελίδα: http://www.vet.uth.gr/?page_id=329) μέχρι και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου