Με βάση την πρόσφατη μελέτη των John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack & Jeroen Baas (βλ. https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918) προτείνεται ένα νέο ποιοτικό κριτήριο αναγνώρισης της επιστημονικής έρευνας, ο δείκτης Composite citation index.
Αυτός ο δείκτης συγκεντρώνει όλα τα γνωστικά ερευνητικά πεδία μαζί, διαβαθμίζει την έρευνα από όλες τις περιοχές έρευνας (ακόμα και αυτές με χαμηλότερη πυκνότητα) και τελικά συγκεντρώνει περίπου το 2% των επιστημόνων του πλανήτη, σε μια ενιαία κατάσταση. Η σύγκριση επιστημόνων, μέσα στην ίδια περιοχή (sub-discipline), είναι έτσι πιο αντικειμενική.
Τα ονόματα των 20 και 32 καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (για το σύνολο της καριέρας και για το έτος 2019 αντίστοιχα), τα οποία περιλαμβάνονται στους πρόσφατα δημοσιευμένους καταλόγους (PLoS Biolοgy 2020, Mendeley Data 2020) με το ανώτερο 2% των πλέον επιδραστικών ερευνητών, σε διάφορα διακριτά επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, φαίνονται στην εξής ιστοσελίδα της συγκεκριμένης μελέτης:

https://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw

(αρχείο Table-S6-career-2019.xlsx για το σύνολο της καριέρας έως το τέλος του 2019)

(αρχείο Table-S7-singleyr-2019.xlsx για το έτος 2019)

Kαθηγητές από τα Τμήματα της Καρδίτσας
Ξεχωρίζουν από τα τμήματα της πόλης της Καρδίτσας, στην εν λόγω μελέτη, οι ερευνητές από το Τμήμα της Κτηνιατρικής: ο δρ. Γιώργος Φθενάκης, καθηγητής φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής ζώων, ο δρ. Γιώργος Κοντοπίδης, καθηγητής βιοχημείας, ο δρ. Μανόλης Σαριδομιχελάκης, καθηγητής παθολογίας ζώων συντροφιάς, και ο δρ. Πάνος Ξενούλης, αν. καθηγητής παθολογίας ζώων συντροφιάς. Από τα υπόλοιπα τμήματα της Καρδίτσας, ξεχωρίζουν τα ονόματα των ερευνητών: δρ. Δημήτρη Μακρή, αν. καθηγητή επιστήμης τροφίμων, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, και δρ. Γιώργου Μαντάνη, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας, Επιστήμης Ξύλου και Σχεδιασμού.

Σχετικό Άρθρο:

Καθηγητές από τα Τμήματα της Καρδίτσας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης