Σας αποστέλλουμε το σύνδεσμο για τη live streaming μετάδοση των τελετών ορκωμοσιών κατά τις ημερομηνίες 18, 22 & 23 Νοεμβρίου 2021.

Ο σύνδεσμος είναι ο ίδιος για όλες τις ομάδες των φοιτητών.

https://www.youtube.com/channel/UCmAPDJxP4DSg7Ze6do8qH4A