ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Προσαρμογές για τις εξετάσεις φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΦΕΚ

Τροποποίηση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών