Προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων στη δράση “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας”

Ανακοίνωση