Αξιολόγηση

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος είναι διαθέσιμη εδώ

Έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Κτηνιατρικής από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 2011.

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 2016.

Κατάταξη Κτηνιατρικών Σχολών της χώρας – Shanghai list για τα έτη 2017-2020