ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εξέταση των μαθημάτων του νέου προγράμματος σπουδών Παρασιτολογία – Παρασιτικά Νοσήματα 1, Παρασιτολογία- Παρασιτικά Νοσήματα 2 και του παλαιού προγράμματος σπουδών, Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα

Εξέταση των μαθημάτων του νέου προγράμματος σπουδών Παρασιτολογία - Παρασιτικά Νοσήματα 1, Παρασιτολογία- Παρασιτικά Νοσήματα 2 και του παλαιού προγράμματος σπουδών, Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Ανακοίνωση...